Michaela Valentová

Členka komise Rady MČ P1 pro životní prostředí
Po gymnáziu vystudovala sociálně-právní nástavbu na SŠSP, studovala překladatelství a tlumočnictví na FFUK

michaela.valentova@seznam.cz
721 303 100

*1957
Staré Město a Nové Město

Od narození jsem žila na Praze 1 – celé dětství v blízkosti Staroměstského náměstí, od doby, kdy jsem se provdala, na Novém Městě. Majetková kouzla s domem, ve kterém jsem strávila 30 let života, mě nedávno donutily poprvé Prahu 1 jako bydliště opustit. Proto mám zájem, aby se do takových obtíží nedostávali ostatní a místní samospráva své obyvatele, kteří chtějí v centru žít i dál, náležitě hájila. V letech 2010-2014 jsem působila jako členka zastupitelstva Prahy 1 zvolená za Stranu zelených.

Po narození dětí jsem pracovala jako redaktorka v SNTL a poté v časopise Architekt, od roku 1993 jsem se podílela na přípravě a sběru informací pro řadu dokumentárních filmů. Od roku 2003 jsem působila v Ústavu pro ekopolitiku, o.p.s., na projektech v oblasti životního prostředí. S občanským sdružením Pražské matky, které se zaměřuje na životní prostředí dětí ve městech, spolupracuji od jeho začátků, tedy od zimy 1988-89. Jako jiná aktivní sdružení jsme se v rámci koalice občanských sdružení SOS Praha zapojili od roku 1996 do připomínkování územního plánu (schválen 1999).

V ÚEP jsem nejprve vedla dva navazující projekty Phare: první se zaměřoval na informace o implementaci práva EU do našeho právního systému a informoval veřejnou správu o povinnostech obcí vyplývajících z nových právních úprav. Druhý cyklus seminářů a exkurzí pro obce se již soustředil na problémové oblasti odpadů, energetiky, vodního hospodářství a zprostředkování informací z oblasti dopravy. V roce 2006 jsme ve spolupráci s AOPK ČR začali se zprostředkováním zkušeností Bavorska s vodohospodářskými revitalizacemi. Ve spolupráci s Centrem pro otázky životního prostředí UK, FD ČVUT a TU Dresden připravili pro české a německé studenty letní školu Doprava, ekonomie a životní prostředí (2006) a letní školu Doprava a klimatické změny (2007).

Tématům udržitelné dopravy se věnuji i nadále: zklidňování dopravy, bezpečnost dopravy, car-sharing, management mobility, zprostředkování zahraničních zkušeností se zónami Tempo 30, způsoby podpory pěší dopravy apod.)
Životní prostředí na Praze 1 je zatíženo mnoha negativními vlivy – znečištění ovzduší, hluk, úbytek zeleně, zábor veřejného prostoru parkujícími automobily, v některých částech i nedostatek ploch pro krátkodobou rekreaci. V Pražské památkové rezervaci je třeba především využívat kvality historického prostředí.

Z Facebooku…