Budova MČ Praha 1

5. 2. 2020

V loňském roce se podařilo radnici Prahy 1 iniciativou Zelených vysoutěžit nové smlouvy na dodávky elektrické energie. Na veškeré odběry Městské části (bez příspěvkových organizací) byl stanoven požadavek garance původu energie 100% z obnovitelných zdrojů. Elektronickou aukci se smlouvou od 1. 1. 2020 na jeden rok vyhrála firma E.ON.

Jednička tak po boku radnic Prahy 3 a Prahy 7 ukazuje, že jí budoucnost není lhostejná a navzdory státní nečinnosti v oblasti snižování emisí v energetice podporuje čisté zdroje. Česká republika je jedním z pěti největších emitentů skleníkových plynů v Evropě, na čemž se velkou měrou podílí zastaralé uhelné elektrárny:

Přepnutí je cílem zelené kampaně bezuhli.cz. Přepnout na tarif s garantovaným původem OZE dnes může jak samospráva, soukromá firma, tak fyzická osoba – poptávka vybídne dodavatele k navýšení podílu OZE v energetickém mixu.

Vypsání aukce energií a smlouva:

Výzva k účasti v elektronické aukci energií

Smlouva E.ON

úvodní fotka: Nové Město, Vodičkova 18, ŠJů, Wikimedia Commons [CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)]

Z Facebooku…