14. 4. 2020

Spolu s dalšími opozičními zastupiteli posílá Petr Kučera výzvu k zahájení online jednání starostovi. V době pandemie má využití virtuálních schůzí větší smysl, než kdy jindy. Radnice jedničky nemůže zůstat zcela v ochromení po dobu mnoha měsíců!

 

Text výzvy:

Vážený pane starosto,

vážení radní,

 

obracíme se na Vás v reakci na usnesení RMČ číslo UR20_0417 ze dne 7. 4. 2020, ve kterém je údajně až do plánované schůze zastupitelstva 19. 5. 2020 rozhodnuto o pozastavení konání jednání komisí a výborů z důvodu současné krizové situace.

 

Domníváme se, že by MČ Praha 1 neměla jednání poradních orgánů zastupitelstva i rady pozastavovat, ale naopak okamžitě v co největší míře realizovat jednání těchto orgánů v online formě. Podle nás existuje několik dobrých důvodů, proč se do online setkávání ihned vrhnout:

 

  • Ministerstvo vnitra ČR doporučuje územním samosprávným celkům zajistit “účast členů zastupitelstev územních samosprávných celků a ostatních osob, včetně veřejnosti na jednání zastupitelstva územního samosprávného celku prostředky komunikace na dálku umožňujícími účast v reálném čase bez jejich osobní přítomnosti, např. formou videokonference nebo telekonference, pokud umožňují uplatňovat zákonná práva spojená s účastí na jednání zastupitelstva” a “přiměřeně aplikovat tato opatření i při jednáních svých ostatních kolektivních orgánů”. (Podrobně viz odkaz). Distančním způsobem lze samozřejmě podle výše odkazovaného doporučení MV ČR i hlasovat. Tento distanční způsob jednání se jeví zejména vhodný pro jednání poradních orgánů zastupitelstva i rady.
  • Domníváme se, že vedení MČ Praha 1 si v posledních letech vždy zakládalo na svém pokročilém způsobu používání informačních technologií, takže i zde by Praha 1 měla jít příkladem.
  • Používání nástrojů pro online jednání orgánů není nijak náročné ani drahé. Postačuje stabilní připojení k internetu a jedna hostitelská licence, která stojí několik stovek korun měsíčně. 
  • Online distanční formou úspěšně jedná v těchto dnech množství větších i menších orgánů veřejné správy.
  • Vzhledem ke skutečnosti, že plánujete konat zasedání zastupitelstva v polovině května 2020 a přitom není dopředu známo, jaká bude v Praze epidemiologická situace onemocnění COVID-19, je vhodné mít i pro toto zasedání online distanční formu “v záloze” a dopředu si ji vyzkoušet nanečisto v komisích a výborech.

 

Věříme, že naši žádost zvážíte a rozhodnete s ohledem na blaho Prahy 1.

S úctou a přáním pevného zdraví,

 

Petr Kučera (Zelená pro jedničku)
David Skála (Praha 1 sobě)
Amália Počarovská (Praha 1 sobě)
Vladan Brož (Praha 1 sobě)

Z Facebooku…