KLIDNÉ CENTRUM – v centru města musí mít přednost způsoby dopravy šetrné k životnímu prostředí – veřejná doprava, chůze, jízda na kole a sdílení dopravních prostředků. Dopravu zatěžující centrum města je třeba regulovat.

PROSAZUJEME:

 • Navrácení tramvajového provozu do horní části Václavského náměstí v souladu se snahou o rehabilitaci oblasti náměstí,  propojení Nového Města a Vinohrad a s potřebami Dopravního podniku na účinnou alternativu k Ječné ulici
 • Zmírnění dopravní zátěže historického centra pomocí zavedení mýtného pro nerezidenty
 • Zhodnocení stávajícího využití podzemních garáží a omezení dopravního zatížení spojeného s výstavbou dalších kapacit podzemního parkování
 • Podporu cyklodopravy prostřednictvím umístění stojanů, úschoven kol, zavedení cyklopruhů, podpora bikesharingu a bezpečných cykloobousměrek tam, kde se v ulici dokáže vyhnout automobil a bicykl (v rámci zvyšování možnosti využití kol jako městské alternativy k prostorově, provozně a environmentálně náročnějšímu automobilu a zvyšování bezpečnosti provozu zejména pro chodce a další pomalou dopravu přímo spoluvytváříme nebo podporujeme projekty  jako je informační a osvětový projekt Prahou na kole s nejlepší pražskou cyklomapou a vyhledávačem tras, úspěšný originální komunitní bikesharing reKOLA: Kola do ulic pro všechny, komunitní projekt Cyklisté sobě a mnoho dalších)      
 • Zvýšení bezpečnosti silniční dopravy například úpravami uličního prostoru v okolí škol a školek tak, abychom zajistili bezpečné cesty dětí do škol (podporujeme zapojení maxima škol do úspěšného projektu Bezpečné cesty do škol v rámci nějž jsou společným plánování dětí, rodičů, učitelů a odborníků realizovány konkrétní fyzické změny pro vyšší bezpečnost dětí v okolí školy, stáli jsme u zrodu petice proti parkovišti na Malostranském náměstí, k níž se následně přihlásili politici napříč spektrem a byal vyhlášena mezinárodní ideová architektonická soutěž)
 • Aktivní spolupráci městské části s magistrátní radou a Komisí pro bezbariérovost s cílem zajištění bezbariérového nástupu do tramvají a metra na všech zastávkách a stanicích v Praze 1 do roku 2025 (intenzivně spolupracujeme se sdržením Asistence o.s., které je hlavním nositelem občanského know-how v oblasti odstraňování bariér z veřejné dopravy v Praze)
 • Systém zón placeného stání, který bude respektovat především rezidenty. Rozšíření lokality se smíšeným stáním pro rezidenty i návštěvníky. Zájem o parkovací místa bude regulován cenou. Parkování na povrchu nemůže být pro návštěvníky levnější a výhodnější než využívání podzemních parkingů. Nevyužívaná místa v podzemních garážích zpřístupníme levněji pro rezidenty
 • Humanizaci Severojižní magistrály, nikoli další tunel. Podpoříme přeměnu Severojižní magistrály na městský bulvár se stromořadími, dostupný veřejné dopravě, pěším a na kole. Úpravy podpoří návaznost historického centra na okolní městské části, jako jsou Vinohrady, Žižkov a Karlín (poté, co se nám podařilo sjednotit postoj městských částí P1, P2, P4 a P7, z nichž poslední 3 jmenované podepsaly společnou Iniciativu za humanizaci magistrály, ve které se shodly na potřebě povrchového řešení bez nesmyslných a drahých tunelů a cíli v podobě proměny magistrály na městskou třídu, na jedné straně prosazujeme realizaci dílčích změn s podporou MČ (přechody na Praze 2 na I.P.Pavlova, u Wenzigovy, tramvajová zastávka a přechod na Štvanici a další včetně tzv. muzejní oázy – propojení staré a nové budovy Národního muzea) zároveň prosazujeme dlouhodobé koncepční řešení, ke kterému směřuje náměstkem primátorky Stropnickým vytvořené zadání na zpracování jednotící koncepční studie vycházející z palety materiálů dosud zpracovaných a zároveň dlouhodobá činnost iniciativ Magistrála= Nová pražská třída, Pražské matky a Auto*Mat )
 • Další rozšiřování nízkoemisních zón (stávající omezení vjezdu vozidel nad 3 t není dostatečně účinné a jeho dodržování není efektivně vymáháno)
 • Vznik centra zásobování pro oblast Pražské památkové rezervace navázaného na železnici s rozvozem ekologicky šetrnými vozidly, využívání sdílených jízdních kol a aut
 • Omezení průjezdní automobilové dopravy v lokalitě Malé Strany a Smetanova nábřeží v souvislosti se zahájením provozu tunelového komplexu Blanka. Cílem je omezit další nárůst průjezdní automobilové dopravy v důsledku usnadnění příjezdu do centra z tunelového komplexu Blanka. (od voleb 2014 jsme pořádali veřejná setkání k záměru zklidnění dopravy na Malé straně a Starém Městě,  z nichž vzešel námi podporovaný záměr realizace levných a upravitelných opatření na regulaci průjezdu přes centrum vycházejících ze studie Centrum bez kolon, na níž se podílelo hned několik spoluobčanů z Prahy 1).

Verze 4.12.2015

Z Facebooku…