filip3

Mgr. Filip Pospíšil, Ph.D
Narodil jsem se a vyrostl na Praze 1. Vystudoval jsem antropologii na FHS UK v Praze. Dlouhá léta jsem pracoval v řadě nevládních organizací (Člověk v tísni, Transparency International, Iuridicum Remedium, a.d.). V letech 2006 – 2010 jsem působil jako zastupitel za Stranu Zelených na Praze 1 a jako člen Finančního výboru. Jsem předsedou Výboru pro občanská a politická práva Rady vlády pro lidská práva. V roce 2005 jsem spolu s několika kolegy založil Kulturní týdeník A2, kde zastávám funkci zástupce šéfredaktorky. Předtím jsem působil jako redaktor Lidových a Literárních novin. Jsem spoluautorem několika scénářů dokumentárních filmů vysílaných ČT. V Roce 2003 jsem spolu s kolegy publikoval historickou studii: „Lennonova zeď v Praze“, v roce 2010 knihu: „Vraťte nám vlasy! První máničky, vlasatci a hippies v komunistickém Československu“.

Problém Prahy 1: Problémů, které se v první městské části nahromadily za léta vlády ODS a ČSSD je příliš mnoho. Mezi nejvážnější patří skutečnost, že občané mohou špatně kontrolovat hospodaření městské části a jen minimálně mohou ovlivňovat správu obce i v období mezi volbami.

Chceme proto prosazovat:
1) Veřejná jednání všech zastupitelských orgánů P1 (stenozáznamy z jednání a rozhodnutí zastupitelstva musí být zveřejňovány na přehledném webu)
2) Rozšíření komunikace s občany a jejich zapojování do chodu obce (schůze s občany, informační tabule aj.)
3) Rošíření úředních hodin na obecním úřadě.
4) Zpřístupnění obecního listu (měsíčníku Praha 1) pro všechny politické subjekty registrované na Praze 1 (podle volebního klíče).
5) Evidenci obecního majetku.
6) Transparentní hospodaření právnických osob zřizovaných či vlastněných městem a městskými částmi, budeme pravidelně zadávat externí audity a vyvozovat z nich personální důsledky.
7) Průhledné financování, veřejné soutěže, pronájmy obecního majetku a prostor (výroční trhy, reklamní kampaně, atp.)
8) Převedení majetku bytového podniku v likvidaci do správy městské části Praha 1.
9) Zahájení čerpání z regionálních fondů EU.

Z Facebooku…