7. 11. 2016

Z iniciativy zelené náměstkyně primátorky Petry Kolínské, které na magistrátu pomáhá náš předseda Matěj Chytil, Rada hl.m. Prahy uložila IPR Praha zpracovat zadání pro koncepční studii lokality Újezd – Vítězná – most Legií. Studie by měla koordinovat jednotlivé městské subjekty a městské části při rozvoji tohoto důležitého městského prostoru. Městská část Praha 1, která si zadala samostatnou studii na návrh dopravního zklidnění v ulicích Újezd – Vítězná, by tak měla postupovat v souladu s celoměstskou koncepcí.

Záměrem celoměstské studie je důraz nejen na zklidňování automobilové dopravy, ale i na zlepšení kvality i funkčnosti celého prostoru a veřejných prostranství, na pěší dopravu a snižování bariér pohybu.

V případě hraničních oblastí, natož pak takto celoměstsky významných, je k dosažení společných cílů potřeba koncepční a koordinované práce a vzájemné komunikace všech aktérů.

Podrobněji o projektu www.iprpraha.cz/vitezna

Z Facebooku…