Jana Titlbachova

Členka zastupitelstva Prahy 1 v letech 2006-2010
Členka komise Rady MČ Praha 1 pro obchod a služby
Členka Rady základní organizace SZ Praha 1
Absolventka SVVŠ Hellichova

janatitl(at)seznam.cz
608 577 668

*1946
Hradčany, Malá Strana

Narodila jsem se v Praze 1 a celý život zde žiji. Nejprve na Malé Straně, od roku 1974 na Hradčanech. Jsem mnoho let vdaná, mám jednu dceru. Během let jsem pracovala v různých zaměstnáních na různých pozicích. Od roku 1989 – v galerii Centra Franze Kafky, Útvaru rozvoje hl.m. Prahy, od roku 2003 do svého odchodu do důchodu v roce 2010 jako ředitelka Obecně prospěšné společnosti Pelléova vila, která provozovala Galerii Anderle. Od roku 2006 do roku 2010 jsem byla zastupitelkou Prahy 1 za Stranu zelených, původně jako nezávislá, od roku 2010 jsem členkou Strany Zelených.

Protože již přes 45 let bydlím na Hradčanech, těžiště mé občanské angažovanosti se týká především této části Prahy 1, jejíž se cítím nedílnou součástí. Velmi mne trápí to, co se z ní stalo v posledních 25 letech, především to, že se z levého břehu Vltavy stala postupně kulisa bez lidí. Ty zbytečky trvale žijících obyvatel, kteří zde zůstali, se neustále zmenšují a zmenšují. Komunitní život v naší čtvrti pomáhám obohacovat mimo jiné i aktivitami včelařského spolku Hradčanské včely. Máme prý nejlepší med v republice.

Moto, kterým se již dlouhé roky řídím:
Edmund Burke: „Nikdo nedělá větší chybu než ten, kdo nedělá nic v domnění, že to málo co udělat může je bezvýznamné“.

Z Facebooku…