Každý Čech průměrně již v roce 2007 prohrál za rok okolo 13.000 Kč. Do této částky je přitom statisticky zahrnut každý občan ČR, hrající i nehrající, včetně novorozenců, důchodců atd. Tato částka se samozřejmě logicky také každoročně podstatným způsobem zvyšuje – v současné době je někde okolo 15.000 Kč. Tato čísla jdou ruku v ruce dlouhodobé liberalizaci prostředí pro hazardní aktivity. Již v letech 2007-2008 připadalo celorepublikově 170 lidí na 1 automat, ve Francii podobné srovnání přitom činilo 18 000 lidí na 1 automat.

Praha 1 je dlouhodobě hazardním rájem, kde provozování tohoto bussinessu aktivně podporují političtí reprezentanti městské části, z nichž někteří (minimálně místostarosta Bureš (ODS) v dané branži dokonce sám douhodobě podniká.

Jsme přesvědčeni, že podpora šedé ekonomiky okolo hazardního bussinessu založené na ožebračování lidí v nesnázi, důsledky čehož neseme všichni v podobě řešení jejich sociálních problémů, do naší městské části nepatří a už vůbec nepomáhá řešit dlouhodobé problémy života na Praze 1 jako třeba absenci služeb pro místní.  Usilujeme proto o nulovou toleranci hazardu na Praze 1. Jestli má být v Praze kasíno, tak maximálně jedno, velmi přísně regulované a někde na letišti. nechceme žít v Las Vegas.

Prostřednictvím petice o více jak 2500 podpisů našich spoluobčanů se nám podařilo v roce 2014 vyvolat historicky první místní referendum na Praze 1. V referendu o zákazu proherních automatů na území MČ P1 se 95% hlasujících vyslovilo pro tento zákaz. Vedení radnice, resp. politiky TOP 09, ČSSD a ODS jsme peticí a následnou poviností vypsat referendum donutili na obranu automatů několikrát aktivně zneužít moci a porušit vlastní veřejně deklarované sliby. Jedině za tuto cenu dodnes Praha 1 zůstává městskou částí s jedním z nejvyšších počtů automatů.

Na úrovni hlavního města jsme prosadili změnu rozdělování peněz z provozování automatů tak, aby propříště městské části nebyly motivovány tyto na svém  území držet. Peníze budou od poloviny roku 2015 MČ dostávat podle počtu obyvatel, nikoliv podle počtu automatů.

Přes odpor vyslanců vedení P1 na magistrátu (zejména Hodek, Bureš) jsme prosadili zrušení heren ve všech okolních městských částech od ledna 2016.

Z Facebooku…