OBYVATELNÉ CENTRUM – Na Praze 1 musí dostat konečně obyvatelé přednost před turistickým průmyslem i krátkodobými zájmy developerů. Jen tak lze zastavit vylidňování centra a zajistit obyvatelům klidný a spokojený život.

PROSAZUJEME:

 •  Zpracování a realizace plánu udržitelného rozvoje území Prahy 1. Stanovení standardů a limitů komerčních služeb pro turisty, které mají bezprostřední vliv na životní prostředí v centru města, a to spojených s hlukem i s dopravou (historická auta, lodní doprava, nabídky prodejců a zábavních podniků, půjčování a provoz vozítek segway atd.)
 • Širokou a dostupnou síť služeb každodenní potřeby pro místní občany, obchody a služby v centru nesmí být jen pro turisty
 • Inventuru nebytových prostor a dostupnosti základních služeb pro obyvatele Prahy 1. Dnes platí některé podniky orientované na turisty menší nájem, než obchody a poskytovatelé služeb orientovaní na obyvatele Prahy 1. Nedostupnost základních služeb pak přispívá k vylidňování centra města (ve spolupráci s Piráty a Institutem plánování a rozvoje zveřejňujeme uživatelsky přívětivý přehled zatím části magistrátních nebytových prostor a nájmů)
 • Farmářské trhy zpátky na Havelské a Malostranské náměstí
 • Zrušení živelně postavených stánků s fastfoodem a „trdelníky“, které se v poslední době objevují i na zcela nevhodných místech uprostřed chodníků
 • Nemovitý majetek Prahy 1 musí uspokojit veřejný zájem Prahy 1, tedy sloužit přednostně potřebám občanů
 • Přísný postup vůči spekulantům, kteří nechávají své neobsazené domy chátrat (mapu horkých míst na Praze 1 evidujeme zde)
 • Aktivní účast městské části ve správních řízeních o umístění nových staveb. Radnice v nich bude hájit zájmy rezidentů a principy památkové ochrany. Městská část neodsouhlasí novostavbu, aniž by vyslyšela názory rezidentů z dané lokality
 • Podporujeme práci na závazné Management plánu historického jádra Prahy – plánu správy památky zapsané do seznamu světového dědictví UNESCO
 • Dodržování koeficientů stanovených v územním plánu pro bytové funkce v nových a rekonstruovaných domech, stanovení výškových a objemových limitů pro další zástavbu a rekonstrukce
 • Dokončení první vlny privatizace bytů obyvatelům Prahy 1, kterým byly jejich byty v minulosti přislíbeny. Přezkoumání sporných případů vyřazení bytů z privatizace. Zamezení spekulace s privatizovanými byty prostřednictvím zákazu jejich zcizení po dobu 10 let

Verze: 4.12.2015

Z Facebooku…