Člen předsednictva Zelených od I 2018

Koordinátor pro podporu regionů v Zelených VI 2016-X 2017

Místopředseda Zelených na Praze 1 2015-2016

Od I 2015 do V 2016 asistent nejprve náměstka primátorky pro územní rozvoj Matěje Stropnického, poté radní pro územní rozvoj Jany Plamínkové a poté předsedy výboru dopravy, místopředsedy výboru pro sociální politiku a člena výboru pro kulturu a památkovou péči ZHMP Matěje Stropnického.

Absolvent Bezpečnostních studií (Mgr.) a Mezinárodních teritoriálních studií (Bc.) na Fakultě sociálních věd UK

vit.masare(at)zeleni.cz
607 786 013

*1987
Staré Město

Po řadě let, kdy jsem se věnoval rozvoji udržitelné politiky a spolupráce na její realizaci zdola, od vlastního prahu, je tu díky mému zvolení do předsednictva Zelených v lednu 2018 definitivně další fáze, celorepubliková.

Potřebujeme prosazovat dlouhodobě udržitelný program Zelených v České republice. Nikdo jiný to neudělá. Nikdo jiný dlouhodobé udržitelnosti našeho soužití v Česku a na sdílené planetě nedává potřebnou prioritu vůči krátkodobým tahanicím.

Na řadě dílčích agend se můžeme shodnout s jinými politickými subjekty, ale zelená politika se od přístupu jiných dramaticky liší v celé řadě důležitých témat. Energetická udržitelnost, transparentnost, školství a vzdělávání i přístup k sociální politice… To jsou všechno agendy, ve kterých je program Zelených vysoce ceněn odbornou veřejností a zároveň jsou to oblasti, kde ostatní strany jdou jinou cestou.

Dělám dlouhodobě věci, o kterých si řada lidí myslí, že jsou potřeba, ale málokomu se chce investovat energii do jejich řešení. Byl jsem u vyřešení řady na první pohled neřešitelných problémů. Navázat na velmi kvalitní programovou tvorbu zeleného dlouhodobého programu Zelená politika jako zodpovědnost za sdílený svět a na dva roky udržitelného růstu a zvyšování kapacit zeleného společenství po celé republice nalezením způsobu jak se JINAK probojovat do diskuze o řešení evropské i celorepublikové politiky Zelených je nyní můj hlavní politický cíl. Řada dalších věcí, včetně pokračování v proměně fungování Prahy, jde ruku v ruce s tím…

Změny tažené, nikoliv tlačené;)

xxxx

Jako rodilý Žižkovák s většinou příbuzných na Pardubicku, který však absolvoval značnou část života na rozhraní sídliště pražského severního města Bohnic a vesnicko-přírodní Troji, jsem našel v roce 2013 svůj pravý domov v místě, odkud po desetiletí lidé spíše odcházejí, na Starém Městě.

Srovnání pražské každodennosti s životem a fungováním francouzského Rennes, města o velikosti Brna s dlouhodobě možná nejvyšší kvalitou života ve Francii, během studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, resp. na Sciences Politiques Rennes mě po návratu v roce 2009 dovedlo k nutkání pomoci přenést ty nejlepší zkušenosti a inspiraci v oblasti rozvoje a správy měst domů.

Možnost odvděčit se své komunitě, Praze, České republice prací na řešení společných výzev mi zprvu nejlépe poskytlo prostředí neziskových organizací.

Po několika letech aktivit za lepší Prahu v rámci občanských iniciativ Auto*Mat (2010-2014), Oživení (2014) a Pražský urbanistický kroužek (2012-), platforem Zažít město jinak a Metropolitní ozvučná deska jsem si uvědomil, že chceme-li v Praze zásadně pozvednout kulturu dialogu městské správy a obyvatel, není možné, aby právě centrální městská část byla i nadále svým politickým vedením záměrně izolována od okolního světa, aby právě na Praze 1 radnice nadále vůči svým obyvatelům praktikovala principy arogance moci a zatajování informací.

Zvenčí se systém mění těžko. Překonal jsem proto své přesvědčení o tom, že na Prahu 1 se není možné přistěhovat, že odsud lidé pouze prchají a od roku 2013 přímo z místa propojuji a pomáhám aktivitám těm z nás, kdo víme, že i na Praze 1 může být jako kdekoliv jinde otevřená, transparentně spravovaná radnice založená na neustálém rovnocenném dialogu mezi obyvateli, úředníky, politiky, institucemi a podniky, současně vlastním příkladem inspiruji známé odjinud, že přijít žít na Prahu 1 je také možné a výhodné.

Současně vnímám jako zásadní intenzivní spolupráci mezi Prahou, kde je mnoho zdrojů, a zbytkem republiky, kde žije většina lidí. Hlavní město oplývající zdroji a přísunem know-how jak od lidí z celé republiky, tak ze zahraničí, se nesmí obracet k zbytku Česka zády a hrát jen na sebe. Tímto způsobem mnozí Pražáci krátkozrace prohlubují již tak hluboké příkopy ve společnosti a podřezávají větev jak sami pod sebou, tak i pod těmi mnoha ostatními, kteří si křehkost a význam soužití mezi celým Českem a Prahou uvědomují.

Během práce na projektu Starostové pro transparentnost (jako člen týmu Oživení o.s. v rámci kampaně Rekontrukce státu)  v roce 2014 jsem stejně jako při předchozím rozšiřování projektů Zažít město jinak a Do práce na kole po celé republice poznal řadu normálně, slušně a otevřeně fungujících samospráv po celém Česku. Podobné příklady známe i z některých městských částí v Praze, nejvýrazněji zejména od roku 2014 z Prahy 7 nebo z Praze 1 podobného Brna střed. Od roku 2016 jsem mnoha z nich pomáhal jako koordinátor regionálních aktivit Zelených a pomáhám tak předávat know-how udržitelného rozvoje a soužit doslova od Aše po Těšín. Praha nejen sobě!

Pomoc se stabilizací a restartem místní sítě aktivních sympatizantů tehdy mně blízkých programových idejí Strany zelených na Praze 1, podpora debaty o životě v centru na celopražské úrovni, peticí vyvolané místní referendum (byť starostou následně zmanipulované), podpora jak našich velmi aktivních opozičních zastupitelů tak i řady občanských spolků při komunikaci s dlouhodobě značně arogantními představiteli starých pořádků na radnici centrální pražské městské části, angažmá v kauzách Maršmeloun, Sixtův dům, rekonstrukce Kampy, zklidnění automobilové dopravy v centru, oživení projektů rekonstrukce Malostranského a Václavského náměstí, prosazení proměny dolní části Malostranského náměstí z parkoviště v živé náměstí, záchrana tamějšího platanu, spoluzaložení online diskuzní platformy pro řešení témat spojených s fungováním v centru Prahy, pomoc s organizací a vlastní aktivní zapojení do tvorby Betlémské kulturní noci, organizace úspěšné informační blokády nejhorší směnárny v Česku vedoucí k jejímu zrušení, či organizace aktivit na záchranu Nemocnice Na Františku před neprůhlednou privatizací jsou snad jen začátkem mých aktivit v centru hlavního města.

———

Vzdělání:

Mgr. Bezpečnostní studia (Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy; 2010-2014)

Bc. Mezinárodní teritoriální studia (Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy; 2006-2010)

absolvent International Visitor Leadership Program „Sustainable Urban Development“ na pozvání ministerstva zahraničí Spojených států amerických (2014)

roční stáž ERASMUS na vysoké škole Sciences Politiques v Rennes (Francie, 2008-2009)

Gymnázium Ústavní Praha 8

Pracovní praxe:

Po několika letech studentské praxe frankofonního průvodcování malých turistických skupin u místní agentury Avantgarde Prague, která mi umožnila intenzivně poznat a takřka denně kriticky analyzovat prostředí turistickým průmyslem přetíženého centra, jsem hledal změnu a možnost nejen komentovat, ale i řešit problémy kolem nás.

Dokumentární film s podtitulem „Zítra vstanu a změním svoje město“ mě počátkem roku 2010 zavedl zprvu jako řadového dobrovolníka k iniciativě Auto*Mat. Společnými silami jsme během let násobně rozšiřovali sítě aktivních občanů, kteří jsou ochotni aktivně měnit svoje okolí, zapojovali další prostřednictvím sousedských slavností, resp. nyní již celorepublikové městské občanské platformy Zažít město jinak.
Postupně jsem se stal jak placeným zaměstnancem, tak jedním z hlavních mluvčích Auto*Matu a ve spolupráci s řadou expertů se nám dařilo dosahovat nemalých výsledků a bedlivě hlídat mlhou zahalené mnohamiliardové toky veřejných peněz, kterými operuje pražská dopravní politika.

Po dokončení vysokoškolského studia jsem vedle práce v Auto*Matu rovněž půl roku pracoval v Oživení o.s. na projektu Starostové pro transparentnost jenž byl jedním z podpůrných nástrojů na prosazování zveřejňování smluv obecních samospráv, nejdůležitější součásti aktivit Rekonstrukce státu, zákona o registru smluv.

Od ledna 2015 do května 2016 jsem hájil slušně a otevřeně zájem obyvatel Prahy na férové a udržitelně pracující samosprávě i já, na Magistrátu v týmu náměstka primátorky pro územní rozvoj Matěje Stropnického, – po jeho odvolání – v týmu radní Jany Plamínkové (STAN) a posléze v květnu 2015 opět v týmu předsedy výboru dopravy ZHMP Matěje Stropnického. Po skoro dvouleté plodné spolupráci jsem se stal v červnu 2015 členem Strany zelených na Praze 1 a následně v září 2015 místopředsedou zelené buňky na Praze 1.

Od června 2016 jsem se stal koordinátorem Strany zelených pro regiony, z čehož vyplynula povinnost složit vnitrostranickou funkci místopředsedy na P1 a konec předchozího angažmá na MHMP.

V listopadu 2017 jsem si podobně jako řada dalších musel kvůli hospodářským důsledkům výsledku Zelených ve sněmovních volbách hledat jinou obživu než práci v hlavní kanceláři Zelených. Od ledna 2018 se zabývám kontrolou dodržování mezinárodních hospodářských sankcí (zejména vůči ruským subjektům v důsledku okupace Krymu, zločineckým, či teroristickým organizacím) v rámci Deutsche Börse AG.

Krátce po nástupu do nové práce jsme byl zvolen do celorepublikového předsednictva Zelených, kde jsme pověřen rozvojem finančních kapacit a hospodařením politické strany a rozvojem Zelených v Praze a Karlovarském kraji.

Věřím, že my, občané Prahy 1 si zasloužíme mnohem lepší a násobně lépe o sdílených problémech s občany komunikující veřejnou správu, než které jsou představitelé současného vedení radnice schopni. Chci udělat z Prahy 1 příjemné místo pro život, kde především samospráva bude vždy stát na straně obyvatel a jejich práv a nikoliv na straně dlouhodobě protěžovaných kšeftů kdo ví koho. Férové podnikání do města vždycky patřilo a dělá z centra centrum. Je však třeba, aby výdělečná činost probíhala v souladu a s respektem k zájmům a potřebám místních obyvatel a ti, komu přednosti centra pomáhají vytvářet osobní zisk, zároveň co nejvíce přispívali k nápravě dlouhodobého zanedbávání potřeb a statků sdílených, veřejných.

Věřím, že poté, co jsme dokázali v posledních letech usilovnou prací prosadit v Praze dříve nemyslitelné množství systémových změn směrem k udržitelnému fungování a rozvoji metropole a co se nám podařilo dotáhnout do finále práci na udržitelném Strategickém plánu Prahy a řadě souvisejících koncepčních dokumentů jako např. Plán udržitelné mobility či Plán adaptace na klimatickou změnu, je rovněž možné dosáhnout stavu, kdy ve vedení Prahy budeme my, kdo zodpovědnost za naše město nepovažujeme jen za krátkodobou manažerskou výzvu či prostředek k sebeobohacení, ale jako přirozenou součást péče nejen o naši budoucnost. Teď je třeba maximum energie vrhnout do realizace připravených plánů! A to musí dělat lidé, co na tom mají reálný zájem. Já ano.

——-

Diskutovat se mnou o tom, co bychom mohli nejen v Praze, či na Praze 1 změnit a o mé občansko-politické činnosti můžete buď po domluvě osobně, telefonicky (607 786 013) nebo mailem (vit.masare(at)zeleni.cz).

Čas od času také něco napíšu na svůj blog, výsledky mé aktuální práce pro Prahu do značné míry odráží i informace na FB stránkách Zelená Praha a Zelení-Strana zelených.

Z Facebooku…