(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-1793953-7', 'auto'); ga('send', 'pageview');

7. 11. 2016

Z iniciativy zelené náměstkyně primátorky Petry Kolínské, které na magistrátu pomáhá náš předseda Matěj Chytil, Rada hl.m. Prahy uložila IPR Praha zpracovat zadání pro koncepční studii lokality Újezd – Vítězná – most Legií. Studie by měla koordinovat jednotlivé městské subjekty a městské části při rozvoji tohoto důležitého městského prostoru. Městská část Praha 1, která si zadala samostatnou studii na návrh dopravního zklidnění v ulicích Újezd – Vítězná, by tak měla postupovat v souladu s celoměstskou koncepcí.

Záměrem celoměstské studie je důraz nejen na zklidňování automobilové dopravy, ale i na zlepšení kvality i funkčnosti celého prostoru a veřejných prostranství, na pěší dopravu a snižování bariér pohybu.

V případě hraničních oblastí, natož pak takto celoměstsky významných, je k dosažení společných cílů potřeba koncepční a koordinované práce a vzájemné komunikace všech aktérů.

Podrobněji o projektu www.iprpraha.cz/vitezna