(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-1793953-7', 'auto'); ga('send', 'pageview');

22. 11. 2017

Praha nechá zpracovat architektonickou studii proměny Revoluční ulice. Zadání pro studii, které zpracoval Institut plánování a rozvoje Prahy (IPR Praha), schválila 21.11. pražská Rada. IPR Praha nyní bude hledat projektanta ve výběrovém řízení.

„Revoluční je frekventovaná ulice jak z hlediska aut, tak z hlediska chodců – denně tu projíždí téměř 10 000 automobilů. Z větší části jde o tranzitní dopravu, která ulici využívá jako dopravní tepnu. Myslím ale, že Revoluční má na víc,“ říká náměstkyně primátorky Petra Kolínská.

Revoluční ulice spojuje náměstí Republiky se Štefánikovým mostem. Vede v místech, kde kdysi stály hradby, oddělující Staré a Nové město Pražské. V okolí je nejen řada veřejných institucí, ale i obchodní domy Kotva a Palladium, které spolu s tramvajovým provozem z Revoluční dělají rušnou a živou třídu.

Pro chodce je však prostor nepříjemný – ať už kvůli úzkým chodníkům, špatně přístupným tramvajovým zastávkám, špatnému propojení ulice s vltavskou náplavkou či intenzivnímu provozu aut do a z podzemních garáží Palladia. Podobně v ní doposud chybí jakákoliv infrastruktura pro jízdu na kole. Přitom spojení od Prahy 7 přes Štefánikův most a dále přes Příkopy na jih Prahy je pomyslnou pražskou cyklodálnicí. Jen se v daném prostoru nenachází žádná odpovídající infrastruktura. Chybí zde i stromy, či alespoň vsakovací pásy zeleně.

Koncepční studie se bude týkat piazzety před obchodním domem Kotva, Revoluční ulice, předpolím Štefánikova mostu a náplavkami pod Dvořákovým nábřežím a nábřežím Ludvíka Svobody. Ve hře tedy je rozšíření chodníků, zavedení cykloopatření či výsadba stromů. Cílem je především usnadnit pohyb chodcům, kteří by již napříště neměli zakopávat o vysoké obrubníky či kličkovat mezi zábradlím.

Koncepční studie by též měla odpovědět na otázku budoucnosti parčíku u Štefánikova mostu. V posledních měsících se diskutovalo o tom, že by zde mohlo vyrůst tzv. Zlaté vejce. Stavbu galerie prosazovala a následně naštěstí opustila radnice Prahy 1. Při hlasování Rady hl.m. Prahy o případné změně územního plánu z nezastavitelné plochy na zastavitelnou byla proti zastavění pouze Trojkoalice a primátorka, což nestačilo. Koncepční studie prověří, jak by území mohlo vypadat v případě, že by se město definitivně rozhodlo parčík revitalizovat, či parcelu zastavět.

Podle schváleného harmonogramu by koncepční studie měla být hotová a projednaná do května příštího roku. Následovat bude výběr projektanta pro projektovou dokumentaci. Realizace by se mohla odehrát v roce 2019. Náklady spojené s vypracováním studie jsou odhadovány na 650 tisíc korun.