(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-1793953-7', 'auto'); ga('send', 'pageview');

18. 1. 2016

V průběhu roku se úsilím řady lidí v rámci magistrátní koalice (Matěj Stropnický SZ/3K, Jana Plamínková STAN/3K, Krnáčová, Dolínek, včetně našeho Vítka Masare) podařilo prosadit, aby v roky nevyužitých magistrátních nebytových domech na Malém náměstí vedle Staroměstské radnice vzniklo namísto původně zamýšlených pár luxusních bytů pro několik vyvolených,veřejné centrum kultury a kreativity, tzv. „klastr“. Podobné instituce známe z řady zahraničních měst, kde působí vesměs jako pozitivní hybatele společenského života v dané lokalitě.

 

Namísto dalšího rozprodávání veřejného majetku a pokračování v umrtvování centra tak v tomto případě panuje široká shoda na rozšiřování dosavadního veřejného a nově zejména vzdělávacího a tvůrčího využití městských objektů pro nejširší veřejnost. Aby centrum Prahy žilo, potřebujeme v něm mít také dostatek atraktivních a dostupných cílů pro Pražany a lidi ze zbytku republiky.

Rada HMP schválila 12. ledna záměr vzniku „Centra kultury a kreativity“ jehož základ tvoří aktivity dnes již na místě fungujícícho Skautského institutu (takřka denně zde probíhají zajímavé besedy se skauty působícími v celé řadě odvětví či dílny, kde vás skauti přiučí něco ze své běžné profese) a Filosofické fakulty UK která vzhledem k nedostatku dosavadních prostor od loňska usiluje i o možnost využití těchto objektů pro účely veřejně přístupného vzdělávacího centra.

Je na co se těšit, ale není vy/dohráno. Tvůrci původního záměru změny lukrativních nebytových prostor dlouhodobě vedených v územním plánu jako veřejná vybavenost na luxusní byty, svůj záměr stále nevzdali.

Více na : http://www.iprpraha.cz/klastr

Proces úspěšně pokračuje.