(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-1793953-7', 'auto'); ga('send', 'pageview');

6. 9. 2016

Parafrází náměstkyně primátorky pro územní rozvoj Petry Kolínské výkon politické funkce znamená pro zeleného politika 80% času bránit věcem, které vám vadí a alespoň ve zbylých 20% posouvat dopředu agendu, kterou chcete sami dle programu rozvíjet.

Podobným způsobem jsme jak my zelení z Prahy (1), tak i řada dalších lidí napříč politickým spektrem, bránili pokácení majestátního platanu z Malostranského náměstí. Stát se samozřejmě i nyní může cokoliv, ale od 16. srpna 2016 je minimálně pryč největší ohrožení, kterému dominanta Malostranského náměstí musela poslední dva roky čelit.

Hrozba hrozila výjimečnému stromu od chvíle, kdy porota architektonické soutěže na rekonstrukci náměstí vybrala jako vítězný projekt, u nějž jednou z nejmarkantnějších změn bylo právě odstranění platanu „z estetických důvodů“. Strom přitom dle mínění občanů, kteří se zúčastnili participativního sběru podnětů pro zadání soutěže, byl daleko nejčastěji identifikován jako největší současné pozitivum náměstí.

Od 16. srpna jsou Radou hl.m. Prahy schváleny podmínky rozpracování výsledků architektonické soutěže do podoby projektové dokumentace. Součástí podmínek, jejichž tvorbu měl v týmu tří po sobě jdoucích radních pro územní rozvoj Stropnického, Plamínkové a Kolínské na starosti náš Vít Masare, a které zpracovává magistrátní Odbor technické vybavenosti (OTV) je na základě vašich podnětů do zadání původní ideové soutěže i následných komentářů k vítěznému návrhu kromě zachování platanu (viz níže) také celá řada dalších připomínek včetně promyšlení uživatelského režimu náměstí, doplnění mobiliáře, vodního prvku, či prověření umístění uměleckého díla ve variantách od dávného byť nepravděpodobného maršálského pomníku přes moderní umělecké dílo až po další strom. Na tom se, na rozdíl od případné bezvýhradné podpory původní ideové studie, dokázala 16. srpna shodnout Rada hl.m. Prahy. Začátek realizace rekonstrukce se (bez záruky) předpokládá v roce 2018.

Snímek obrazovky 2016-09-01 v 15.26.31

 

Za foto děkujeme p. Kvačkovi z Malé Strany.